Je bekijkt nu De technische ontwikkeling bij trilstampers

De technische ontwikkeling bij trilstampers

In dit artikel wordt dieper ingegaan de verbeterde eigenschappen en duurzaamheid van trilstampers. De moderne viertakt trilstamper heeft een aantal nieuwe technieken aan boord die voordelen bieden op het gebied van ergonomie, veiligheid, duurzaamheid en het milieu. Hoe dit precies werkt wordt hieronder nader toegelicht. De Ammann ATR 60 Premium loopt in deze ontwikkelingen voorop.

Ergonomie bij machines

Wat houdt dit dan precies in? Ergonomie gaat over begrippen als veiligheid, gezondheid, comfort ter bevordering  van het doeltreffend functioneren. De ATR 60 trilstampers zijn tegenwoordig standaard voorzien van zachtere trillingsdempers en een extra eindaanslag in de stuurboom/ beugel. Zo worden trillingen goed geabsorbeerd en de gebruiker optimaal beschermd. Bij de oudere generatie machines wordt de gebruiker vaak blootgesteld aan (te) veel trillingen dan goed is voor onze gezondheid.

Hand Arm Vibraties

Langdurige blootstelling aan deze trillingen zijn schadelijk voor onze gezondheid, met name voor de zenuwen. Bij hand arm vibraties (H.A.V.) zijn de eerste verschijnselen meestal witte of dode vingers bij kou. Ook tintelingen en een doof gevoel in de vingers kunnen het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan deze trillingen. Bij langdurige blootstelling aan lichaamstrillingen kunnen rugklachten ontstaan of bestaande rugklachten verergeren. Om dit te voorkomen is de Ammann ATR 60 Premium uitgevoerd met sterk absorberende trillingsdempers waardoor de H.A.V. sterk wordt gereduceerd tot ≤ 2.5 m/s².

Veiligheid

technische-ontwikkeling-trilstampersVeiligheid op de bouwplaats wordt gelukkig steeds belangrijker. In geval van een noodsituatie, tijdens het werken met de machine, is het belangrijk dat de motor snel kan worden uitgeschakeld. Op machines zit hiervoor een noodstop knop gemonteerd. Deze rode knop zit meestal onder op de motor maar blijkt in de praktijk lastig toegankelijk en moeilijk te vinden. Ammann heeft daarom deze knop geïntegreerd in de gecombineerde gashendel (zie foto). Hierdoor is deze noodstop altijd snel bereikbaar waardoor de reactiesnelheid wordt verhoogd, dit komt de veiligheid uiteraard te goede. Omdat ook de benzinekraan is deze hendel geïntegreerd is wordt deze toevoer ook direct afgesloten. Dit wordt in de praktijk nog al eens vergeten, tijdens het transport zijn vervelende lekkages dan meestal het gevolg.

Beter voor milieu en duurzaam

Bij de ATR 60 Premium is de traditionele Honda GX 100 4-takt motor vervangen door de modernere Honda GXR 120. Deze nieuwe generatie viertakt motor heeft naast 20% meer cilinderinhoud ook circa 25 % meer vermogen. Door de schonere verbranding is de uitstoot van partikels (≤ 50 % PPM) flink omlaag gegaan.

Hiermee voldoet deze machine ook aan de strengere Duitse (BG BAU )normen. Ook is het toegestaan om in de diepere sleuven te verdichten omdat het gevaar van koolmonoxide vergiftiging, door deze schonere GXR 120 motor, voldoende is terug gedrongen. Mede omdat de gebruiker van een trilstamper, met zijn gezicht relatief dicht bij de uitlaat staat, is deze schonere motor een belangrijkere verbetering.

Tot slot is het luchtfilter zelf lozend en horizontaal door Ammann geconstrueerd. Zo wordt het meeste vuil en stof beter afgescheiden en gaat het luchtfilter langer mee. Daarnaast is de machine ook uitgevoerd met nog een tweede luchtfilter voor extra bescherming van de motor. Ook wordt de kans op het veel voorkomende probleem van zand happen, met compressie verlies als gevolg, ook verder verkleind.