Garantie op Ammann trilplaten en stampers

Op nieuwe machines geldt een garantietermijn van 12 maanden. En voor alle compacte machines zoals trilplaten en stampers is het mogelijk om deze standaard periode, met 2x 12 maanden, te verlengen. Daarmee komt een totale verlengde garantie periode uit op 36 maanden.

Verlengen garantie

Als u binnen 12 maanden na aankoop onderhoud aan de machine laat uitvoeren bij een officiële Ammann dealer. En er is gebruik gemaakt van een originele Ammann servicekit/onderhoud set, wordt de garantie met 12 maanden verlengd.

Dit verlengen van de garantie is tweemaal mogelijk tot een maximale totaal periode van 36 maanden in totaal. Uw Ammann dealer legt hiervoor het serienummer van de geleverde servicekit vast. Meestal wordt dit unieke nummer vermeld op de service factuur.

ammann-garantie-36-maanden

Preventief onderhoud trilplaten en stampers

Het advies is om uw machine, afhankelijk van het gebruik en de omstandigheden, minimaal 1x per jaar een service/onderhoudsbeurt te geven. Hiermee wordt de kans op reparaties en stilstand tijdens werkzaamheden zo veel mogelijk verkleind. Ook verlegt u zo de levensduur van de machines en wordt de betrouwbaarheid verder vergroot.

Garantie 1
Ammann-servicekit

Servicekit met instructievideo 

Met een originele servicekit van Ammann heeft u met één bestelnummer alle benodigde onderdelen in huis en wordt er niets vergeten. Bovendien zijn een stijgend aantal servicekits voorzien van een handige QR code waarmee een instructievideo kan worden bekeken.

Garantie aanvragen

Als u aanspraak wil maken op een eventuele garantie neemt u dan contact op met uw Ammann dealer en houdt het de machine gegevens zoals, type, serienummer en factuurdatum bij de hand. Aan de hand van deze gegevens kan worden opgemaakt of de betreffende machine in aanmerking komt voor garantie. Voor trilplaten en stampers geld het Carry- in principe. Dit betekend dat als u een machine binnen de garantie naar ons terug kunt sturen of brengen, deze voor eigen rekening zijn.