Je bekijkt nu Het gebruik van E5 en E10 benzine in machines

Het gebruik van E5 en E10 benzine in machines

De komst van E10 loodvrije benzine roept bij gebruikers van machines steeds meer vragen op. Kan ik dit ook gebruiken in mijn Ammann trilplaten en stampers? Om eventuele problemen te voorkomen is dan ons advies: “bij voorkeur liever niet”. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de toevoeging van bio-ethanol aan benzine en de consequenties voor viertakt motoren, want aan voordelen voor het milieu zit helaas ook een keerzijde.

 

Wat is E5 of E10?

In Nederland is de Euro 95/98-benaming voor benzine vervangen door E5 en E10. Het bijmengen van bio ethanol is goed voor het milieu. E10 is een mengsel van 90 procent fossiele brandstof en maximaal 10 procent bio-ethanol. Bio-ethanol is alcohol dat uit plantenresten is gemaakt.

 

Nadelen van het bijmengen van bio- ethanol

Ethanol is agressiever dan benzine voor zowel metalen als kunststoffen en kan daardoor motoronderdelen zoals pakkingen en afdichtingen aantasten. Ook zit er minder energie in dan benzine. Op zich geen probleem maar dit verklaart wel direct het brandstof verbruik dat omhoog gaat.

 

Vervuiling en veroudering

carburateur-vervuilingEen vervelende bijkomstigheid van ethanol is dat het de benzine instabiel maakt, want ethanol trekt water aan. Een consequentie hiervan is dat er bij langere stilstand een sneller verouderingsproces van de brandstof in werking gaat. Hierdoor kan er eerder vervuiling, sludge-, gom- en lak vorming in het brandstofsysteem optreden.

De benzine kwaliteit neemt af en er treed lak vorming op. Deze lak vorming veroorzaakt verstopping in het brandstof systeem. Met name in filters en in de carburateur veroorzaakt dit aanslag en vervuiling. Maar ook sproeiers vervuilen, vlotternaalden gaan verkleven en carburateurs kunnen gaan lekken. Op de foto rechts is deze vorm van aantasting in een  carburateur goed zichtbaar. Door deze zware vervuiling kan raakt de carburateur verstopt en krijgt de motor meestal een slecht mengsel van benzine en lucht. Slecht starten en/ of onregelmatig lopen is dan vaak het gevolg.

 

Kans op roestvorming

Op termijn scheidt de bio ethanol zich onder invloed van water af van de benzine en verzamelt zich onder in de tank. Bij een metalen tank kan dit ook roest veroorzaken. Ook de lichtere delen uit de benzine verdampen eerder waardoor het octaan gehalte langzaam terugloopt.

 

Advies tank alleen E5

Als importeur van Ammann machines adviseren wij daarom om geen E10 brandstof te gebruiken. Helaas wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Zo kunt u zelf veel problemen voorkomen. Daarnaast geven wij ook het advies om altijd een schone jerrycan te gebruiken en tank daarin maar een soort brandstof; loodvrije benzine.

Tank dus alleen E5, of nog beter, ga lokaal op zoek een tankstation waar nog Euro 95 zonder bijmenging van bio ethanol wordt geleverd. Op dit moment van schrijven zijn dit BP Ultimate, Shell V Power en Esso Synergy Supreme. Voor actuele informatie verwijzen wij naar de website van de brandstof producent.